Giá cài bo mạch, giá cài bản mạch, giá PCB hay Magzine RACK chuyên dùng trong công nghiệp điện tử. Sản phẩm được thiết kế theo quy chuẩn chung chịu nhiệt cài PCB đảm bảo yêu cầu cao trong sản xuất. The magazine rack is designed for PCB manufacture, assembly, storage and transfer.
 
Đang tải bình luận,....
Scroll To Top