- Băng dính (tape layout) với các loại màu sắc khác nhau, độ dính cao giúp dễ dàng thực hiện các công việc hiển thị khu vực sản xuất, vị trí đặt để thiết bị, khu vực hàng OK, hang hủy…
Đang tải bình luận,....
Scroll To Top